Trang chủ / THỦ TỤC PHÁP LÝ / QUY ĐỊNH VỀ TÁCH THỬA ĐẤT Ở BÌNH DƯƠNG

QUY ĐỊNH VỀ TÁCH THỬA ĐẤT Ở BÌNH DƯƠNG

Dựa trên tình hình thực tế và nhu cầu sử dụng đất của người dân, UBND tỉnh Bình Dương đã ra quyết định 25/2017 về việc tách thửa đất. Vậy nội dung quy định này bao gồm những gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây.

tách thửa đất, tách thửa, diện tích tách thửa, tach thua, tach thua dat
Quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa tại Bình Dương

Quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa tại Bình Dương

Theo nội dung quyết định 25/2017 của UBND tỉnh Bình Dương, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa tại các phường là 60m², thị trấn là 80m² và các xã là 100m². Đối với đất nông nghiệp, diện tích tối thiểu được phép tách thửa tại các phường là 300m², thị trấn là 500m² và các xã là 1.000m².

Riêng đối với đất phi nông nghiệp, diện tích tách thửa tối thiểu sẽ căn cứ cụ thể vào dự án đầu tư đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Nhưng phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch cũng như kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt  và thông qua.

tách thửa đất, tách thửa, diện tích tách thửa, tach thua, tach thua dat
Điều kiện để được tách thửa đất tại Bình Dương

Điều kiện để được tách thửa đất tại Bình Dương

Điểm mới trong nghị định 25/2017 đó là các điều kiện để được tách thửa rõ ràng và thuận lợi cho người dân hơn. Theo đó, diện tích thửa đất mới và diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách phải lớn hơn hoặc bằng so với diện tích tối thiểu của từng loại đất tương ứng, sau khi đã trừ đi phần diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ các công trình theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách phải tiếp giáp với đường do Nhà nước quản lý, đảm bảo bề rộng cũng như chiều sâu tối thiểu 4m đối với thửa đất tiếp giáp với đường có lộ giới < 20m và 5m đối với thửa đất tiếp giáp với đường có lộ giới > 20m.

tách thửa đất, tách thửa, diện tích tách thửa, tach thua, tach thua dat
Trường hợp tách thửa đất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng là đất ở

Trường hợp tách thửa đất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng là đất ở, đất phi nông nghiệp hoặc tách thửa đất ở thì tại vị trí tách thửa đã đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật phù hợp với quy hoạch xây dựng và đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật trong toàn bộ khu vực.

Trường hợp người sử dụng đất yêu cầu tách thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa theo quy định và hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo nên một thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa thì được phép thực hiện việc tách thửa đồng thời với việc hợp thửa.

Đối với thửa đất tiếp giáp đường theo quy hoạch phân khu thì chủ sở hữu được phép tách thửa sau khi đã đầu tư đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật theo đúng quy hoạch phân khu được duyệt, đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật chung trong khu vực.

Ngoài ra, nội dung của quyết định 25/2017 này cũng giao quyền cho ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập Hội đồng tư vấn xem xét, giải quyết triệt để các trường hợp tách thửa cá biệt có diện tích nhỏ hơn so với quy định, kể cả diện tích đất ở và đất nông nghiệp của người dân tại địa phương.

Nguon: tachthua.com